Testovanie a vyhodnocovanie životnosti akumulátorov

EU pályázat

Naše služby

  • Merania na úrovni článkov a batérií
  • Úplné meranie parametrov (kapacita, impedancia, prúd a teplota)
  • Použitie zaťažovacieho profilu zodpovedajúceho prevádzkovým podmienkam a testovacích postupov a cyklov zodpovedajúcich výrobným špecifikáciám
  • Meranie a skúmanie simulovaných stresových situácií
  • Diagnostika životnosti založená na meraniach, analýza trendov
  • Kontrola pred uvedením do prevádzky a údržbová kontrola
  • Podpora pri stanovení vhodného cyklu údržby

Máte otázku? Radi pomôžeme!

Informácie o ochrane osobných údajov

Sídlo

2800 Tatabánya
Tavaszmező u. 4/C

Telefón

+36 20 504 8886