Právne upozornenie

EU pályázat

Az MM-VILL. Kft. informuje, že prehliadanie jej webových stránok zároveň znamená akceptáciu nasledujúcich podmienok:

  • Obsah webových stránok MM-VILL. Kft. je chránený autorským právom. Všetky práva vyhradené.
  • Bez predchádzajúceho písomného súhlasu MM-VILL. Kft. je zakázané reprodukovať, prenášať, šíriť alebo ukladať celý alebo čiastočný obsah webových stránok akýmkoľvek spôsobom. MM-VILL. Kft. však súhlasí s tým, že – na vlastné osobné použitie – môžete uchovávať alebo vytlačiť výňatky z týchto stránok na vašom počítači.
  • MM-VILL. Obsah webovej stránky Kft. je potrebné chápať tak, ako bol pôvodne popísaný, bez zmien. Môže sa stať, že MM-VILL. Kft. nezávislá zmena, preto – pokiaľ zákon neustanovuje inak – MM-VILL. Kft. neposkytuje žiadne záruky týkajúce sa presnosti, spoľahlivosti alebo obsahu webových stránok, ktoré sa pred vami zobrazujú.
  • MM-VILL. Kft. si vyhradzuje právo kedykoľvek prepsať svoje webové stránky alebo ich dostupnosť zrušiť. MM-VILL. Kft. nezaručuje, že prístup k webovým stránkam bude nepretržitý alebo bezchybný.
  • MM-VILL. Kft. nezodpovedá za materiály vytvorené alebo zverejnené tretími stranami, ku ktorým sa viažu webové stránky MM-VILL. Kft.
  • Ak nám poskytnete písomný materiál (mailom na akýkoľvek z našich serverov alebo prostredníctvom našich webových stránok), uznávate, že je vhodný na zverejnenie, a akceptujete, že MM-VILL. Kft. môže tento materiál – bez akejkoľvek zodpovednosti – zverejniť a použiť jeho obsah (čiastočne alebo celé). Súhlasíte aj s tým, že nezačnete právne konanie proti nám v súvislosti s poskytnutým materiálom a že nás voči tretej strane ktorá si uplatní nárok, v prípade potreby, ochránite.

Máte otázku? Radi pomôžeme!

Informácie o ochrane osobných údajov

Sídlo

2800 Tatabánya
Tavaszmező u. 4/C

Telefón

+36 20 504 8886