Kvalitatívna politika

EU pályázat

Hlavným cieľom spoločnosti MM-VILL Kft. je udržať a ďalej rozvíjať svoju významnú pozíciu vo svojom odvetví.
Jednou z kľúčových podmienok úspechu je kvalita. Centrom kvalitatívnej politiky MM-VILL Kft. je

SPRÍJEMNOSŤ ZÁKAZNÍKA

ktorú dopĺňajú nasledujúce, rovnako dôležité aspekty:

  • plná zodpovednosť vedenia za kvalitu poskytovaných služieb,
  • kvalitatívne ukazovatele a ich neustále hodnotenie,
  • dokumentované procesy,
  • schválení dodávatelia,
  • dokumentovaná manipulácia s materiálom, neustále uplatňovanie metódy FIFO,
  • kontinuálna odborná príprava a neustále zdokonaľovanie metód školenia,
  • neustále hodnotenie a zdokonaľovanie kvalitatívneho systému.

Naše kvalifikácie, certifikáty

Máte otázku? Radi pomôžeme!

Informácie o ochrane osobných údajov

Sídlo

2800 Tatabánya
Tavaszmező u. 4/C

Telefón

+36 20 504 8886